De oude man en de schorpioen — Life lesson #17

Op een dag zag een oude man, nadat hij klaar was met mediteren, een schorpioen hopeloos spartelen in het water. De oude man liep naar het water, strekte zijn hand en probeerde de schorpioen te redden. Terwijl de oude man dat deed, stak de schorpioen hem in zijn hand. Door de pijn liet de oude man de schorpioen los waardoor de schorpioen terug in het water viel.

De man besefte dat de schorpioen weer aan het verdrinken was, dus probeerde hij weer om hem te redden, maar de schorpioen stak hem weer. Dit keer was de steek zo heftig dat zijn hand helemaal op ging zwollen en ging bloeden.

Een jongen die in de buurt stond, naderde de oude man en zei: ‘Gekke oude man, wat is er mis met u? Alleen een dwaas zou zijn leven wagen voor een kwaadaardig schepsel. Beseft u niet dat elke keer als u probeert de schorpioen te helpen, deze u steekt?’

De man antwoordde: ‘Dat het de aard van de schorpioen is om mij te steken, verandert niets aan mijn aard om te redden.’